Accountancy

Accountancy is een breed gebruikt begrip. Wij verstaan daaronder het samenstellen, beoordelen en controleren van jaarrekeningen. Deze werkzaamheden worden vervolgens gekoppeld aan de fiscale werkzaamheden, het indienen van belastingaangiften.

Bij VLR accountants zijn waardevolle adviezen verankerd in deze dienstverlening. We zijn veel meer dan de accountant die de cijfers interpreteert. Met bijna 75 jaar ervaring zijn we gewend de ondernemers in de Krimpenerwaard en daarbuiten proactief van advies te voorzien.

Voor middelgrote en grote ondernemingen is het ons voorbehouden om jaarrekeningen te controleren. Deze controle mag alleen worden uitgevoerd door een kantoor dat in het bezit is van een vergunning van de AFM.

Een overzicht van onze dienstverlening op het gebied van accountancy:

 • (wettelijk verplichte) controles jaarrekeningen;
 • samenstellen en beoordelen van jaarrekeningen;
 • tussentijdse rapportages;
 • begrotingen;
 • administratieve organisatie en interne controle;
 • adviezen op het gebied van financiĆ«le verslaglegging;
 • advisering en begeleiding in automatisering;
 • opzetten van budgetterings- en kostprijssystemen;
 • rentabiliteitsonderzoeken;
 • bedrijfseconomische advisering;
 • analyse van resultaatontwikkeling;
 • verzorgen van accountantsverklaring.
Afspraak
tablet
 
195